• تلفن: ۰۲۱۵۵۱۰۰۵۱۲
  • ایمیل: info@diamondcuter.com

تماس با ما

CAPTCHA
لطفا صبر کنید

آدرس : خیابان شهید رجایی – پایین از میدان بهشت- لاین کند رو – خیابان رضایی عدل (ستاره سابق)- پلاک ۲ (کارخانه سابق آرد ستاره)- برشکاری دیاموند

تلفن:۵۵۱۰۰۵۱۲

فکس:۵۵۱۰۰۴۹۸

info@diamondcutter.com