۲۲
تیر

نحوه استفاده از دستگاه طاقه پهن کن

دستگاه طاقه پهن کن تمام اتوماتیک Cosmotex به منظور پهن کردن یکنواخت و بدون کشش لایه‌های پارچه استفاده می‌گردد.
با استفاده از این دستگاه می‌توان طول دلخواه پارچه‌ای را که می‌خواهید پهن نمایید با استفاده از LCD لمسی دستگاه برای سیستم تعریف کرده و دستگاه را روشن نمایید. دستگاه به صورت خودکار لایه‌های پارچه را پهن کرده و قد می‌زند.
این دستگاه پارچه را با استفاده از حسگر الکترونیکی از یک سمت تراز نموده و با استفاده از حسگرهای دیگری که در ماشین تعبیه شده است بدون کشش پهن می‌نماید