12
آگوست

پهن پارچه

با استفاده از این دستگاه می‌توان طول دلخواه پارچه‌ای را که می‌خواهید پهن نمایید با استفاده از LCD لمسی دستگاه برای سیستم تعریف کرده و دستگاه را روشن نمایید. دستگاه به صورت خودکار لایه‌های پارچه را پهن کرده و قد می‌زند.